5/3/09

Novidades Marzo / Novedades Marzo (II)


Un diccionario enciclopédico como este constitúe unha ferramenta útil para atopar definicións de conceptos, datos concretos sobre países ou persoeiros. Ademais, inclúe abondosas ilustracións e, para ir cos tempos, un CD-ROM no que a mesma información se presenta de modo interactivo, acompañada de arquivos de audio e vídeo.

Romper a cabeza (en sentido figurado) pode ser unha boa forma de entreterse. Neste libro has atopar, como di o seu título, ata 1.000 desafíos para a túa capacidade intelectual: xogos de mans, problemas matemáticos, debuxos agochados, enigmas, adiviñas, xogos de palabras... A presentación axuda, xa que hai moitas e grandes ilustracións. ATRÉVETE!
La afluencia de inimigrantes a Europa está convirtiéndose en un fenómeno que está transformando, en mayor o menor medida, nuestras sociedades. Gonzalo Herranz De Rafael analiza en este breve ensayo las repercusiones que este hecho puede tener: aparecen conductas racistas y xenófobas, como también surgen defensores de la aceptación sin más de las costumbres de los recién llegados.

Unha das grandes preocupacións do docente de hoxe debe ser educar ós rapaces, a parte de instruílos e darlles coñecementos. A pesar de que o labor no ámbito da familia é básico, os profesores deben complementalo comunicando uns valores que sirvan de guía para unhas mentes en formación no medio dun mundo tan cheo de estímulos e tan cambiante como é este no que vivimos.

No hay comentarios: