27/11/08

Novidades Novembro (III)
Este manual évos unha ferramenta útil a alumnos e profesores para adquirir coñecementos propios da actividade físico-deportiva: conceptos básicos de anatomía, ou como realizar un quentamento, ou como se poden traballar os fundamentos básicos dun deporte, con propostas de exercicios. Ademais, inclúe CD-ROM.


Miguelanxo Prado, debuxante e guionista de comics apreciado, entre outros, por Steven Spielberg, pon en xogo a súa imaxinación e a súa capacidade plástica ó servicio dunha historia que ilustra unha serie de conductas típicas de moitos galegos, e que teñen que ver cunha certa obsesión pola propiedade inmobiliaria, tema tan de moda nos últimos anos na nosa sociedade. O propio autor tivo a xentileza de dedicarnos este exemplar.
Estes tres volumes titulados en conxunto ¿Sabes quién? constitúen un acceso rápido a coñecementos puntuais de cultura xeral. A fórmula consiste nunha serie de preguntas tipo ¿Sabes quién compuso la sinfonía más famosa de la historia de la música?, que de seguido son contestadas de xeito breve e acompañadas de ilustracións en cor. Inclúe, para non perdérmonos, un índice alfabético dos personaxes históricos que se citan.

No hay comentarios: