27/11/08

Novidades Novembro (II)

A colección “Que me dis de...” da editorial Nova Galicia pasa revista a unha serie de contidos importantes para medrarmos en conductas sas para nós mesmos, os demáis e o noso entorno. Son libros con abondosas ilustracións e textos breves, que se prestan tanto para a lectura individual como para o traballo na aula sobre temas como os estados de ánimo, os dereitos humanos, a alimentación e a hixiene ou o medio ambiente.


Neste mundo noso os cambios na situación política global (e, polo tanto, na Historia), están á orde do día. Por iso agradécese a edición dun libro de consulta como este, no que podemos consultar de maneira rápida calquera dato concreto que precisemos sobre aparición-desaparición de países, cambios nos réximes políticos, ou mesmo protagonistas deses procesos.

No hay comentarios: