3/6/09

Novidades Xuño / Novedades Junio (I)


A Consellería de Medio Rural patrocinou, a través da súa iniciativa do Banco de Terras, esta edición dunha serie de tiras humorísticas relacionadas co eido agrario, tan característico de Galicia. As aportacións van acompañadas dunha breve reseña sobre os autores das viñetas. Participan, entre outros, Carrabouxo, Davila, Pinto e Chinto, etc.
Este libro es una guía para aprender y/o mejorar técnicas de acuarela aplicadas a motivos paisajísticos. La autora, Trudy Friend, va enseñando paso a paso y proponiendo ejercicios prácticos para poder ir progresando poco a poco. Las ilustraciones son de gran calidad, y las explicaciones lo suficientemente claras para que nos iniciemos en esta actividad.

As Bibliotecas Universitarias españolas, gracias á tradición secular da que proceden, posúen, en elgúns casos, fondos bibliográficos moi valiosos. Este libro repasa ese patrrimonio, con especial atención ós códices, manuscritos medievais e incunables que conservan. Trátase dunha edición moi coidada e dun libro que se pode, simplemente, follear, para podermos apreciar a habilidade e o coidado que tanto artesán demostrou no seu traballo.

No hay comentarios: