9/1/14

Novidades Xaneiro (I) / January Novelties (I)

What is the usefulness of this book? It allows us to locate on the timeline decisive events in history. And it allows us to do so by relying on abundant illustrations and anecdotes. The who, when and how they are useful to know where we came from and where we are, historically speaking. Come on, take a look and learn a little bit!

O Museo do Pobo Galego edita unha serie de Unidades Didácticas sobre un eito de realidades da cultura galega: oficios, labores tradicionais, xogos, alimentación... Todo un conxunto para obtermos unha panorámica do que somos e, sobre todo, do que temos sido, xa que moitos dos eidos descritos nestes materiais están en retroceso

No hay comentarios: