6/5/13

Novidades Maio (II) / Novedades Mayo (II)

 LIBRO DO MES


Miguelanxo Prado fainos o agasallo dunha nova novela gráfica do xénero fantástico no que se abre unha fiestra a varios ambientes: o rural galego, as viaxes por mar, o mundo da emigración, o territorio da ancianidade... Paseniñamente vai tomando forma unha intriga na que as fronteiras entre o real e o irreal non están claras.

Para muchos, la escuela es un lugar donde, más allá de proporcionar instrucción sobre campos concretos del saber, se trata de construir ciudadanos conscientes y responsables. Esa misión que nos autoimponemos los docentes es difícil, por lo que la lectura de este libro puede darnos alguna pauta para reenfocar, quizás, nuestra profesión.

No hay comentarios: