26/5/08

Un poeta contemporáneoPara calquera que se achegue á poesía galega do século XX queda claro que con Manuel Antonio a contemporaneidade chega á literatura do noso idioma. Plenamente integrado nas correntes de avangarda dos anos 20, a pesar da súa ceda morte (1900-1930), foi quen de producir unha poderosa síntese entre a súa experiencia vital como mariñeiro e a súa vocación poética. E iso que o tema podería prestarse a unha poética máis doada e previsible: mais Manuel Antonio levaba dentro de si, como os vellos mariños descubridores, a capacidade de abrir novos camiños. Vexamos, no seguinte exemplo, cómo expresa o poeta os seus sentementos ó navegar: entre outras cousas, a percepción de non estar en ningún lugar definido, en ningún tempo concreto, e só sentir o mar, e sentir que forma parte da inmensa e eterna irmandade dos que andaron polo mar antes ca el:

Troqueles reiterados


o reloxe o o Sol


alcuñaron moedas efímeras


que repetían todas


a mesma cara e a mesma cruz
A costa e o Mar


escamotearon unánimes dorsos


permutadores da mesma


lonxincua evasión
Temos un estrangoado diagrama


repasado por tódolos nobelos do horizonte


que viraron a proa e a Rosa dos Ventos
Na fasquía dos barcos anónimos


postos a flote pola madrugada


estraviados no roteiro do serán


persistiron sempre


a mesma foula e o mesmo ronsel
Ese intertroque de radiogramas


que reeditaron os faros e as estrelas


dounos a multiplicación monótona


das mesmas letras do mesmo morse
¿Foi a derradeira rafega de vento


quen nos desfollou de tódalas lembranzas?
O Mundo


que xa non sabe


máis que repetir unha volta consabida


rachou clandestinamente


as follas imprevistas dos almanaques
Cas nosas mans suicidas


espallaremos no carroussel dos ventos


os catro puntos cardinaes


Mentras o timoel


arrumbará proa a Ningures
Repetirémo-los cansos corazóns


cronometrando monotonías


Nas velas indecisas


follea o vento dun indelébel


álbum de leitmotivs
O minuteiro


(tic tac)


asumeu o compás das travesías


(De catro a catro, Travesía)
Quizais a literatura galega segue a agardar por quen, como Manuel Antonio (e por empregar u nha das súas palabras favoritas), deixe tras de si novos ronseis.
ALFONSO BLANCO

No hay comentarios: